SISEKORRAEESKIRJAD

REEGLID CAPFIELD OÜ KESKUSTE KÜLASTAJATELE

Lasnamäe Prisma, Nautica keskuse ja Lasnamäe Centrumi sisekorraeeskirjade (edaspidi „reeglid“) eesmärk on tagada kõigi keskuste külastajate ja töötajate heaolu.

→  Keskuste külastajad on kohustatud järgima avalikes kohtades viibimisele kehtestatud ja üldtunnustatud reegleid ja nõudeid.

→  Külastajad peavad käituma keskustes viisakalt ja heaperemehelikult, hoides puhtust ja korda.

→  Külastajatel on keelatud häirida oma käitumisega teisi keskuste külastajaid ja töötajaid; kahjustada ja lõhkuda keskuste inventari; tarbida keskuste üldaladel (v.a toitlustus- ja meelelahutuskohad) alkoholi; suitsetada ja tarbida narkootilisi aineid.

→  Keskustes ja nende territooriumil ei tohi viibida märgatavas ja teisi häirivas alkoholijoobes. Keskustes ei tohi viibida narkootilises joobes.

→  Keskuste sissepääsude vahetus läheduses on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud vaid väljaspool suitsetamist keelavat märgistatud ala.

→  Keskustes ei ole lubatud viibida tõukerattal, jalgrattaga, rulluiskudel, rulal vms.

→  Keskustes on lubatud fotode tegemine ja filmimine vaid isiklikuks otstarbeks. Muudel juhtudel on fotode tegemine ja filmimine lubatud vaid keskuste esindajate eelneva nõusoleku alusel.

→  Külastajad peavad keskustes liikudes ja käitudes olema hoolikad ja ettevaatlikud. Keskused ei vastuta külastajate isikliku vara eest.

Meeldivat külastust!