Andmekaitsetingimused

Kliendiandmete vastutav töötleja on OÜ Capfield, rg-kood 14042628, Ahtri 9, 10151 Tallinn, e-post info@capfield.ee, millele kuulub Nautica kaubanduskeskus, Lasnamäe Centrum ja Lasnamäe Prisma.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

OÜ Capfield kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (el) 2016/679.

OÜ Capfield rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid

Me kogume ja töötleme:

Füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad isikuandmeid, milleks võivad olla ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, postiindeks, e-postiaadress. Isikuandmeid kogume ja töötleme isikuga seotud lepingute täitmiseks, kontakteerumiseks, turundustegevusega seotud info saatmiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikustamata andmeid, mida ei saa siduda ühe kindla isikuga. Sellisteks andmeteks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta Nautica, Lasnamäe Prisma ja Lasnamäe Centrumi kaubanduskeskusega seotud veebilehtedel (küpsiste ehk cookies abil) ja mida kogutakse veebistatistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil.

Kolmandad isikud ja volitatud isikud

Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ja õigusaktides sätestatud juhtudel.

OÜ’l Capfield on õigus edastada isikuandmeid grupi ettevõtetele, kuhu OÜ Capfield kuulub.

Andmete säilitamine

Isikustatud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist meiega tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse muuhulgas otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile vajutamise kaudu.

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Andmetega tutvumine, parandamine, töötlemise lõpetamine

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustele. Seaduses ettenähtud tingimustel on Teil õigus saada teavet enda kohta käivate isikuandmete ja nende töötlemise kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, nõuda ka Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist, sulgemist ja kustutamist.

Kõiki Teie andmeid või seda privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil info@capfield.ee. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; www.aki.ee; info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. OÜ Capfield jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kliente koduleheküljel, e-posti teel või mõnel muul viisil.